NR. 1 VOOR DOUCHES EN BADKAMERS OP MAAT

A A A

Vragen die ik moet stellen

Bestaan er subsidies voor de aankoop van een Easy Shower-douche?

JA Easy Shower werkt samen met FranFinance, een filiaal van Société Générale, om u kredietvoorwaarden aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. U kunt ook, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor subsidies van verschillende instellingen: Mouvement Pact Arim pour l'Amélioration de l'Habitat, Agence nationale de l'Habitat (ANAH)...

Is er een klantenservice?

JA Onze klantenservice is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 0800 120 140. Wij komen zo snel mogelijk langs wanneer dat nodig is.

Ik woon in een afgelegen dorp. Kan een technicus langskomen wanneer dat nodig is?

JA Dankzij ons uitgebreide netwerk van deskundige technici bestrijkt onze klantenservice het hele grondgebied, om dicht bij u te blijven en zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen.

Installeert u douches op maat in heel Frankrijk?

JA Onze Groep heeft sinds zijn oprichting in 2003 al meer dan 15.000 installaties uitgevoerd in heel Frankrijk. We zijn dus waarschijnlijk al bij u in de buurt langsgekomen om een installatie uit te voeren. Het is trouwens ook mogelijk om er een kijkje te nemen.

Garanderen uw technici een degelijke en zorgeloze installatie?

JA Natuurlijk. Wij hebben teams van gekwalificeerde professionele technici die speciaal opgeleid zijn in de installatie van onze producten. Ze zijn erkend door Easy Shower.

Hoe lang loopt de garantie op mijn installatie?

Onze douches zijn met de hand en op maat gemaakt in Frankrijk met hoogwaardige materialen en genieten 10 JAar garantie.

Ik heb een kleine badkamer, kunt u ook in kleine badkamers een douche installeren?

JA Onze douches zijn op maat (van de afmetingen tot de kleur en de accessoires), ze worden aangepast aan elke badkamerconfiguratie, zelfs de kleinste of meest atypische.

Mijn badkamer is perzikkleurig. Hebt u douches van dezelfde kleur?

JA Easy Shower is het enige merk dat zo'n uitgebreid kleurenpalet biedt om uw douche af te stemmen op de tinten van uw badkamer. Onze technicus zal u dit meest complete kleurenpalet tonen.

Ik wil een brede en veilige douche laten installeren op de plaats van mijn badkuip zonder aan de rest van mijn badkamer te komen die in zeer goede staat is. Is het mogelijk om uw douche op de plaats van de badkuip te installeren?

JA Absoluut, de installatie van uw douche wordt uitgevoerd in 1 dag zonder aan uw tegels te komen. Ze wordt precies op de plaats van uw badkuip geïnstalleerd.

Mijn moeder is 86 jaar oud en sinds haar heupfractuur ben ik op zoek naar een gemakkelijk toegankelijke douche die haar haar autonomie teruggeeft. Is uw brede douchesysteem echt de beste oplossing voor haar?

JA Easy Shower is een doucheruimte die speciaal ontworpen is voor mensen met mobiliteitsverlies. Geen of bijna geen rand om over te stappen, antislip- en antischimmelvloer, antislip- en ergonomisch zitje, beveiligde handgreep, douchescherm om gladde vloeren te vermijden, wellnessaccessoires, ... Easy Shower is DE oplossing om weer comfort, veiligheid en autonomie te hebben. En ook het plezier van een mooie douche te hebben van hoge kwaliteit.

Hoe lang duurt het plaatsen van mijn nieuwe douche?

Onze erkende installateurs hebben niet meer dan een dag nodig om uw badkuip te verwijderen en uw nieuwe douche te plaatsen, zonder tegelwerken.

Is het bezoek van een Easy Shower-adviseur gratis?

JA Het bezoek van een Easy Shower-adviseur is noodzakelijk om een zo nauwkeurig mogelijke offerte te kunnen maken, want elke badkamer is anders. Dit bezoek is volledig gratis en vrijblijvend. Het maakt het mogelijk samen met u uw project te definiëren, om u de oplossing te kunnen bieden die het best beantwoordt aan uw verwachtingen.

In hoeveel tijd kan ik een afspraak hebben met een technicus?

Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk contact met u op te nemen, gewoonlijk binnen 48 uur, om een afspraak met u te maken wanneer u dat het beste uitkomt. Als het dringend is, kan een Easy Shower-adviseur binnen 24 uur bij u langs komen. Om een afspraak te maken, kunt u ons gewoon bellen; we kiezen samen de datum die u het beste schikt.

Is de offerte echt gratis?

JA Onze offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.

Waarom ik geen offerte via de telefoon kan krijgen

Het is noodzakelijk dat een van onze technici uit uw sector u komt opzoeken om met u over uw verwachtingen te praten en uw badkamer op te meten. Hij zal u advies geven over wat het beste aansluit op uw behoeften, en zal ter plaatse uw badkamer simuleren in drie dimensies met uw toekomstige douche op maat, voor een resultaat dat zeer dicht bij de realiteit ligt.

Zijn er fiscale voordelen verbonden aan de aankoop van een Easy Shower-douche? Kan ik in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor de aankoop van een Easy Shower-douche?

JA U kunt in aanmerking komen voor een inkomstenbelastingkrediet: de installatie- of vervangingskosten van een Easy Shower-douche geven als uitrusting die speciaal ontworpen is voor ouderen of gehandicapten, in uw hoofdverblijf, recht op een belastingkrediet ten belope van 25% van het betaalde bedrag incl. btw.

Ik zou graag willen dat een technicus langskomt om na te gaan of het mogelijk is om een douche te plaatsen die precies dezelfde afmetingen heeft als mijn oude badkuip in mijn badkamer. Is die studie gratis en zonder enige verplichting van mijn kant? En hoe lang duurt het om een offerte te krijgen?

Onze technicus komt op afspraak bij u langs om de haalbaarheid te bestuderen van het project dat u voor ogen hebt. Hij zal u onmiddellijk de prijs van de geïnstalleerde douche geven en het bedrag van het belastingkrediet vertellen waar u recht op kunt hebben. Dit bezoek is gratis en vrijblijvend. Hij maakt ook een 3D-simulatie van uw badkamer om u een beter beeld te geven van het project.

Y a-t-il des avantages fiscaux à s'équiper d'une douche Easy Shower ? Puis-je bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une douche Easy Shower ?

OUI Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu : les dépenses d’installations ou de remplacement d'une douche Easy Shower, au titre d'équipement spécialement conçu pour personnes âgées ou handicapées, au sein de votre résidence principale, ouvrent droit à un crédit d'impôt équivalent à 25% du montant TTC acquitté.

Existe-t-il des aides de financement pour l'achat d'une douche Easy Shower ?

OUI Easy Shower collabore avec FranFinance, filiale de la Société Générale, afin de vous proposer des modalités de crédit à des taux très attractifs. Vous pourrez également bénéficier d'aides financières auprès de différents organismes, sous certaines conditions : Mouvement Pact Arim pour l'Amélioration de l'Habitat, Agence nationale de l'Habitat (ANAH)...

Existe-t-il un Service Après Vente ?

OUI Notre Service Après Vente est disponible 7j/7, 24h/24, au 0800 120 140. Nous intervenons en cas de besoin dans les plus brefs délais.

J'habite un village isolé. En cas de besoin, un technicien peut-il se déplacer ?

OUI Grâce à son large réseau de techniciens experts, notre Service Après Vente couvre l'ensemble du territoire, pour rester proche de vous et intervenir dans les plus brefs délais.

Faites-vous des installations de douches sur-mesure dans toute la France ?

OUI Notre Groupe a réalisé à ce jour plus de 15 000 installations dans toute la France depuis sa création en 2003. Nous sommes donc sûrement déjà passés près de chez vous pour réaliser une installation. Il est d'ailleurs tout à fait possible de vous en faire visiter.

Vos techniciens garantissent-ils une installation sérieuse et sans souci ?

OUI Bien entendu, nous avons des équipes de techniciens qualifiés, professionnels et spécialement formés à l'installation de nos produits. Ils sont agréés Easy Shower.

Combien de temps est garantie mon installation ?

De fabrication française, à la main et sur-mesure avec des matériaux de qualité, nos douches bénéficient de la garantie décennale.

J'ai une petite salle de bain, pouvez-vous installer une douche même dans les salles de bain de petites tailles ?

OUI Nos douches étant sur-mesure (des dimensions à la couleur, en passant par les accessoires), elles s'adaptent à toutes les configurations de salle de bains, même les plus petites ou de configuration atypique.

Ma salle de bains est de couleur pêche, avez des douches de la même couleur ?

Oui Easy Shower est la seule marque à proposer une gamme aussi large de coloris pour harmoniser votre douche aux tons de votre salle de bains. Notre technicien vous montrera cette palette de couleurs la plus complète.

Je veux mettre une douche large et sécurisante à la place de ma baignoire sans toucher au reste de ma salle de bains qui est en très bon état. Est-ce possible quand vous installez votre douche à la place ?

OUI Tout à fait, l'installation de votre douche se fait en 1 journée sans toucher à votre de carrelage ni votre faïence. Elle s'intègre à l'emplacement exact de votre baignoire.

Ma mère a 86 ans et depuis sa fracture de la hanche, je suis à la recherche une douche facile d'accès qui lui redonne de l'autonomie. Votre système de douche large est-il vraiment la meilleure solution pour elle ?

OUI Easy Shower est un espace douche spécialement conçu pour les personnes en perte de mobilité. Plus de rebord ou presque à enJAmber, un sol anti-dérapant et anti-moisissure, un siège anti-glisse et ergonomique, une barre de maintien sécurisée, un pare-douche pour éviter les sols glissants, sans oublier des accessoires bien-être... Easy Shower est LA solution pour retrouver confort, sécurité et autonomie. Et aussi le plaisir d'avoir une belle douche de grande qualité.

Combien de temps dure la pose de ma nouvelle douche ?

Il ne faudra pas plus d'une journée à nos installateurs agréés pour enlever votre baignoire et poser votre nouvelle douche, sans travaux de carrelage ni de faïence.

Je souhaiterais le passage d'un technicien afin de voir s'il est possible d'installer une douche exactement aux mesures de mon ancienne baignoire dans ma salle de bains. Cette étude est-elle gratuite et sans engagement de ma part ? Et combien de temps faut-il pour un devis ?

Notre technicien vient chez vous sur rendez-vous pour étudier la faisabilité du projet que vous imaginez. Il vous indiquera aussitôt le prix de la douche installée et le montant du crédit d'impôts dont vous pouvez bénéficier. Cette visite est gratuite et ne vous engage en rien. Il réalise également une simulation 3D de votre salle de bains pour vous aider à vous projeter.

La visite d'un conseiller Easy Shower est-elle gratuite ?

OUI La visite d'un conseiller Easy Shower est indispensable pour pouvoir établir un devis au plus juste, chaque salle de bains ayant ses propres spécificités. Cette visite est entièrement gratuite et ne vous engage à rien. Elle permet de définir avec vous votre projet, afin de vous proposer la solution qui saura répondre au mieux à vos attentes.

En combien de temps puis-je avoir rendez-vous avec un technicien ?

Nous nous engageons à vous contacter dans les plus brefs délais, généralement sous 48 heures, afin de fixer avec vous un rendez-vous à votre convenance. Si votre besoin est urgent, un conseiller Easy Shower peut se rendre chez vous dans les 24 heures. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de nous appeler ; nous choisirons ensemble la date qui vous conviendra le mieux.

Le devis est-il vraiment gratuit ?

OUI Nos devis sont entièrement gratuits et sans engagement.

Pourquoi je ne peux pas avoir de devis par téléphone

Il est nécessaire que l'un de nos techniciens de votre secteur vienne à votre rencontre afin d'échanger avec vous sur vos attentes et de prendre les mesures de votre salle de bain. Il saura vous conseiller sur ce qui répond le mieux à vos besoins, et simulera sur place votre salle de bain en trois dimensions avec votre future douche sur-mesure, pour un résultat très proche de la réalité.